Polgári temetés

Polgári temetés

A polgári temetés a kegyeletadás speciális módja, akár önkormányzati, akár egyházi fenntartású temetőben választhatják a végtisztesség megadásának ezt a változatát a gyászolók.

Mint minden temetési szertartásnak, úgy a polgári temetésnek is egyedi rituáléja van.

A halottól való búcsú a ravatalozóban kezdődik, ahol a beszédek előtt halk várakozó zene szól. A búcsúztatást végezheti hivatalos személy, de gyakoribb, hogy a családtagok, barátok, közeli ismerősök, munkatársak mondanak beszédet, vesznek végső búcsút az elhunyttól. A családdal előre egyeztetett búcsú beszéd a ravatalozóban, vagy a ravatalozó előtt hangzik el.

E búcsúztató megemlékezés az elhunyt személyről, tartalmazhat verseket, énekeket, kiemelhet fontos momentumokat az eltávozott embertársunk életéből. Mindig egyedi és személyes, előtérbe kerülnek benne az elhunyt tulajdonságai, társadalomban betöltött szerepe és életének fontosabb állomásai. Fontos, hogy megnyugvást nyújtson a gyászoló egybegyűlteknek. A búcsúszertartást követően a gyászoló menet utolsó útjára kíséri az elhunytat. A búcsúztató személy a sírhelynél elköszön a család nevében, akiket egyenként név szerint megnevez és így vesznek végső búcsút tőle.