Fejfa

Fejfa

A temetkezési kellékeken belül a fejfa, pontosabb szóhasználattal élve sírjel(ző), hazánkban tájegységenként és felekezetenként is változik. Funkciója tekintetében azonban minden sírjelző azonosnak mondható, hiszen az elhunyt neve, születési és elhalálozási dátuma, életkora mindenképpen feltüntetésre kerül, s az elhunyt fejéhez állítják.
Ami változik az alapanyag, – ami a fától a fémig, a kőtől a kovácsoltvasig terjedhet – formája, mérete, a rajta lévő szöveg (sírvers), a betűtípus, a mérete ugyancsak különbözhet, például nemhez, felekezethez tartozás függvényében. Míg a katolikus vallásúak kereszt alakú sírjelzőt állítanak (sírkeresztet), addig a reformátusok faoszlop jellegű fejfákat, esetleg kopjafákat.