temetés legyen egyszerű vagy bonyolult, hagyományos vagy modern, biztosítja a család és a barátok számára, hogy végső búcsút vegyenek az elhunyttól. Ez az időszak azért fontos, mert lehetőséget teremt a gyászolóknak, hogy megosszák fájdalmukat, emlékeiket és érzelmi támogatást nyújtsanak egymásnak.

Minden család más és más; nem mindenki akar ugyanolyan típusú temetést. A temetési ceremóniát befolyásolják a vallási és kulturális hagyományok, a költségek és a személyes preferenciák. Ezek a tényezők segítenek meghatározni, hogy a temetés bonyolult vagy egyszerű, állami vagy magán, egyházi vagy világi legyen. Azt is befolyásolják, hogy a koporsó nyitott vagy zárt, és hogy az elhunyt temetve, vagy hamvasztva lesz.
Akár a hagyományos temetést választja, esetleg valami innovatív megoldást részesít előnybe, (például búcsúztatás a hamvakat szórásával történik) mi garantáljuk az Ön számára a rugalmasságot és egyediséget. Széles körű választékkal állunk rendelkezésre kegyeleti kellékek területén is. Úgy véljük, minden családnak biztosítani kell a lehetőséget, hogy elképzeléseiknek megfelelően adhassák meg eltávozott szerettük végtisztességének méltóságát.

 • 1. Haláleseti tennivalók

  ELHALÁLOZÁS ESETÉN MIT TEGYÜNK?

  Haláleset – tennivalók: Lakáson történő haláleset esetén nappal a házi orvost, éjszaka az orvosi ügyeletet kell értesíteni. Az orvos a helyszínen megállapítja a halál bekövetkeztét, majd a szükséges adatok felvételével kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt és engedélyezi az elhunyt elszállítását. A szállítás megrendelése érdekében hívja az Önhöz legközelebb eső temetkezési irodánk ügyeleti telefonszámát!

  Kórházi elhalálozás esetén a halottvizsgálati bizonyítványt a kórházi felvételi iroda adja ki a hozzátartozóknak, vagy a megbízott temetkezési vállalkozónak. Keresse fel az Önhöz legközelebb eső temetkezési irodánkat a megbízás megadása érdekében! Megbízás esetén beszerezzük a szükséges dokumentumokat, és a kellékválasztást követően elvégezzük teljes körű temetkezési szolgáltatásunkat.

  Intézményekben, munkahelyen, közterületen, közúti járművön, ha elhalálozást észlel, jelentse a rendőrségnek, és hívja a mentőket.

  Külföldön történő elhalálozás esetén az elhunyt szállításáról és temetéséről itthon is intézkedhet. A szállítás megrendelése érdekében hívja az Önhöz legközelebb eső temetkezési irodánk ügyeleti telefonszámát!

  A temetés megrendeléséhez szükséges okmányok, amelyeket megbízása alapján beszerzünk:

  • Halott vizsgálati bizonyítvány, melyet a háziorvos, az orvosi ügyelet vagy kórház állít ki.
  • Az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája, születési anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt nőtlen vagy hajadon: népességnyilvántartási igazolás.
  • Ha az elhunyt házas: házassági anyakönyvi kivonat.
  • Ha az elhunyt elvált: jogerős bontóperi ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
  • Ha az elhunyt özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  • Hamvasztásnál: hamvasztási engedély a lakhely szerinti ÁNTSZ-től.
  • Rendőrségi intézkedés esetén: az eljáró hatóság temetési és hamvasztási engedélye.
  • Ha meglévő sírhely van: rátemetésnél meglévő sírhely pontos adatai, az ÁNTSZ sírnyitási és rátemetési engedélye.

  Felkészült, szakképzett munkatársainkkal állunk rendelkezésére. Forduljon hozzánk bizalommal, bízza ránk az ügyintézés terhét!

 • 2. Temetési ügyintézés

  Lakáson történő elhalálozás esetén értesíteni kell a család háziorvosát, vagy az ügyeletet kell kihívni, hogy a halottvizsgálatot elvégezze. Az elhunyt elszállításához az orvos ad engedélyt. A szállítás megrendeléséről hívja az Önhöz legközelebb eső temetkezési irodánk ügyeleti számát, mely a nap 24 órájában elérhető. A haláleset a legmegrendítőbb esemény, így munkatársaink a legnagyobb felelősséggel, odafigyeléssel és tisztességgel járnak el minden ügyben. Kórházi elhalálozás esetén a halott vizsgálati bizonyítványt a kórházi felvételi iroda állítja ki és adja át a hozzátartozónak vagy az illetékes irodának. Amennyiben közterületen, munkahelyen, közúti járművön vagy munkahelyén észlel halálesetet, hívja a rendőrséget és a mentőket. Ha külföldön történik a magyar állampolgár elhalálozása, vagy Magyarországon történik az elhalálozása a külföldi állampolgárnak, akkor az Önhöz legközelebb eső irodánkban intézheti nemzetközi temetéssel kapcsolatos ügyeit, ahol a végtisztesség méltóságával járnak el az ügyben. Állunk rendelkezésére szakképzett munkatársainkkal. Forduljon hozzánk bizalommal, bízza ránk az ügyintézés terhét!

 • 3. Koporsós temetés

  A temetkezési szokások, kortól, vallástól, országrésztől, hagyománytól, illetve az elhunyt végakaratától, függően változhatnak. Egy dolog mégis állandó marad, mégpedig hogy vállalkozásunk minden szokásnak megfelelően képes a hagyományos koporsós temetés lebonyolítására.

  Ennél a temetési formánál a gyászoló család kiválasztja a koporsót és az egyéb szükséges kellékeket (például sírjelző). A temetési időpont lefoglalásában és a sírhely beazonosításában munkatársunk nyújt segítséget. A sírkő kiválasztásához vagy a már meglévő megnyitásához sírköves szakembereket tudunk ajánlani. A gyászoló családnak tisztában kell lenni azzal, hogy ha meglévő sírba temetnek, akkor a sírkövet el kell bontani. Amennyiben még nincs sírhely, amíg a sírkő elkészül, gondoskodunk a sírhely megjelöléséről. Az elhunyt vallásának, felekezetének megfelelő sírjelzővel látjuk el a sírhelyet.

  A ravatalozás jellemzően a temetőben történik, nyitott vagy zárt koporsóval. A búcsúszertartást követően halottaskocsival, vállon vagy más eszközzel utolsó útjára kísérik az elhunytat. A sírhelybe leengedik a koporsót, majd szertartásszerűen egy marék földet illetve vágott virágot dobnak a koporsóra és megkezdik a behantolást. A hantra és a sír köré helyezik a koszorúkat.

  A koporsós temetés teljes körű megszervezésével állunk ügyfeleink rendelkezésére. Szolgáltatásaink és kegyeleti kellékeink széles választékával igyekszünk az igényeknek és elképzeléseknek megfelelően eleget tenni. Cégünk a szertartás megszervezésekor különös figyelmet fordít a részletek kidolgozására. Koporsóink és kegyeleti kellékeink választéka,  minden igénynek megfelelően, az egyszerűbbtől a különlegesebbig terjed.

 • 4. Urnás Temetés

  A hamvasztásos azaz urnás temetés egyre szélesebb körben elterjedt temetkezési forma. A hamvasztás szó eredeti latin formája „cremo”, ami annyit jelent „égetni”. A „krematórium” szavunkban felfedezhető.

  Segítünk a hozzátartozóknak a búcsúszertartás teljes körű megszervezésében és ügyintézésében, hogy méltó módon köszönhessenek el elhunyt szerettüktől.

  Lehetőséget biztosítunk úgynevezett sürgősségi szállítás megrendelésére, ami annyit jelent, hogy néhány órán belül elszállítják a holtestet és a hamvasztást követően, azonnal visszaszállítják a hamvakat.

  Hamvak elhelyezésére a család több lehetőség közül választhat. Elhelyezheti temetőben vagy altemplomban az urnát, urnasírhelyekben illetve urnafülkében. Mód van arra is, hogy a hozzátartozók hazavigyék a hamvakat. Cégünk biztosítja emellett a hamvak szórását temetőben, altemplomban, hajóról és repülőről egyaránt.

  • URNA TEMETÉSE ALTEMPLOMBA
   Az urna temetése altemplomba immár országosan elterjedt szokás. Azokat az urnafalakat, melyek az altemplomokban most a hamvak örök nyughelyéül szolgálnak, 20-25 évvel ezelőtt alakították ki. Ezeken a kegyeleti emlékhelyeken a temetések rendjét a tulajdonos – altemplomról lévén szó, valamely egyház határozza meg.
   Éppen ezért van olyan altemplom, ahol a ravatalozás és a búcsúztatás – a relatíve kis hely miatt – a templomban történik, majd ezt követően kísérik a hamvakat a gyászolók az altemplomba, ahol végső nyughelyükre kerülnek. Ahol az előbbi példával szemben mások a helyi adottságok, ott már a teljes temetési szertartás is az altemplomban történhet.Mivel cégünk az ország bármely területén képes altemplomi urnás temetésre is, ezért pontos információkat csak a konkrét temetési hely birtokában tudunk adni. Hívja fel az Önhöz legközelebb eső irodánkat, hogy segíthessünk a temetés konkrét megszervezésében.

   

  • URNA TEMETÉSE URNAFALBA
   Az urna temetése urnafalba (kolumbáriumba) többféle módon valósulhat meg. Az urnafal maga az emberi hamvak földfelszín feletti örök nyughelye. E kegyeleti emlékhely állhat temetőben, de ravatalozó-templom, altemplom falát is képezheti. Az urnafülkék mérete alapján általában 1-4 urna, de lehet több urna befogadására alkalmas. Maga a temetési szertartás lehet polgári vagy egyházi. Ezeket a fülkéket urnalapokkal zárják le a temetési szertartást követően. E lapok készülhetnek gránitból, márványból, illetve más természetes kőből is, rájuk pedig felirat véshető, koszorú-, virág- és mécsestartó helyezhető.  Az adott temető fenntartója szabályozza a temetkezés rendjét és az árait. A részletekről érdeklődjön az Önhöz legközelebb lévő temetkezési irodánkban!

   

  • URNA TEMETÉSE URNASÍRBA
   A hamvakat magába foglaló urna temetése urnasírba hazánkban már a 80-as évek végétől lehetséges. Maga az urnasír egy olyan temetkezési hely, mely az emberi hamvak földbe temetésére szolgál. Az urnasíremlék szinte bármilyen anyagból készülhet és több urna elhelyezésére szolgál. Igen változatos színekben, formában és kivitelben vásárolható. Ez az elhunytak emlékét és hamvait őrző többnyire fedett építménybe az ott nyugvó holtak adatai is bevéshetők, valamint akár egy egész családnak szolgálhat örök nyughelyül. E könnyen gondozható építmények egyre népszerűbbé válnak a hamvasztásos temetést előnybe részesítők között.
 • 5. Temetési szertartás

  A temetési szertartás jelentős eltérést mutat különböző kultúrákban, de még felekezeti hovatartozás alapján is. A temetkezési szokások a vallási nézetek, hiedelmek és hagyományok alapján alakultak ki. Ez tükröződik vissza a különböző műemlékekben, imákban, rituálékban, amit az elhunyt tiszteletére mutatnak be.

  A szertartások szimbolikus tevékenységek, amelyek segítenek bennünket, valamint a családot és a barátokat, kifejezni legmélyebb gondolatainkat és érzéseinket az élet legfontosabb eseményei előtt.

  A temetési szertartás is egy nyilvános, hagyományos és szimbolikus kifejezése hitünknek, gondolatainknak és érzéseinknek, egy szeretett ember elvesztése kapcsán. E rituálé segít elfogadni a halál tényét, ösztönzi a családot bánata kifejezésére és támogatást is nyújt a gyászolóknak, hogy fájdalmukban osztozik a közösség.

  A temetésen való fizikai jelenlét a legfontosabb támogatás, mely az kommunikálja, hogy nem vagyunk egyedül bánatukkal.

  • EGYHÁZI TEMETÉS
   Egyházi temetés esetén – bármely felekezet is bonyolítja a ceremóniát – minden esetben az adott egyház vallási szokásai, hitéleti tevékenysége a meghatározó. Egy dolog minden egyházi temetésben közös, mégpedig az, hogy a búcsúztatási szertartás a kegyelet és tisztelet jegyében zajlik. Cégünk működési területén többféle vallási felekezet folytat hitéleti tevékenységet, s ezekkel az egyházakkal kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk. A temetés megrendelésekor a család kérheti, hogy a búcsúztatás egyházi temetés keretei között legyen megrendezve. Ilyenkor a temetés időpontját munkatársunk egyezteti az adott felekezet illetékesével, majd a hozzátartozóknak megadja azt az elérhetőséget, ahol felvehetik a kapcsolatot a temetési szertartást vezető személlyel és a részleteket megbeszélhetik. Temetőinkben különös figyelmet fordítottunk arra, hogy bármilyen egyházi temetési szertartás valamennyi feltétele adva legyen.

   

  • KATONAI TEMETÉS
   katonai temetés (búcsúztatás) sajátossága, hogy lehetett az elhunyt a hazai fegyveres testületek aktív, vagy nyugállományban lévő tagja, megilleti a katonai temetés. A rendőrök, tűzoltók, katonák iránti megbecsülést mutatja a katonai tiszteletadás, amely sajátos jegyeket és jelképeket hordoz magában. Ilyen például a sapka, kard, gyászkarszalag, díszkíséret, díszlövés. A gyászbeszédben az elhunyt pályafutásának kiemelt állomásai kerülnek bemutatásra, és erre fektetik a legnagyobb hangsúlyt. A gyászbeszéd szerepe igen fontos, amelyre általában az elhunyt elöljáróját, vagy azonos rendfokozatú személyt szoktak felkérni. Amennyiben az elhunyt már nyugállományba vonult, abban az esetben, a helyi nyugállományban lévő klubtagját kérik fel a búcsúztató elmondására.A hagyományos katonai tiszteletadás esetén a ravatalozás már legalább 60 perccel a szertartás előtt készen áll, amikor is a koszorúkat már elhelyezik és a kitüntetéseket az erre a célra rendszeresített párnán kihelyezik. A temetés előtt 10-15 perccel a zenekar gyászindulókat játszik. Miután a koporsót a ravatalozóból kihozzák, a díszegység és a temetésen résztvevő katonák is tisztelegnek, majd a zenekar eljátssza a Himnuszt. Egyházi temetés esetén a vallásnak megfelelően a szertartási rendben a beszéd után következik az egyházi szertartás. A szertartás után a résztvevők az elhunytat az utolsó útjára kísérik a sírhelyhez. A sírhelynél a beszéd előzetes egyeztetés után történik, amennyiben kívánnak a sírhelynél beszédet mondani. A sírhelybe helyezéskor a díszegység össztüzet lő, majd az utolsó koszorú elhelyezése után a zenekar eljátssza a Szózatot.

   

  • POLGÁRI TEMETÉS
   polgári temetés a kegyeletadás speciális módja, akár önkormányzati, akár egyházi fenntartású temetőben választhatják a végtisztesség megadásának ezt a változatát a gyászolók.Mint minden temetési szertartásnak, úgy a polgári temetésnek is egyedi rituáléja van.A halottól való búcsú a ravatalozóban kezdődik, ahol a beszédek előtt halk várakozó zene szól. A búcsúztatást végezheti hivatalos személy, de gyakoribb, hogy a családtagok, barátok, közeli ismerősök, munkatársak mondanak beszédet, vesznek végső búcsút az elhunyttól. A családdal előre egyeztetett búcsú beszéd a ravatalozóban, vagy a ravatalozó előtt hangzik el.E búcsúztató megemlékezés az elhunyt személyről, tartalmazhat verseket, énekeket, kiemelhet fontos momentumokat az eltávozott embertársunk életéből. Mindig egyedi és személyes, előtérbe kerülnek benne az elhunyt tulajdonságai, társadalomban betöltött szerepe és életének fontosabb állomásai. Fontos, hogy megnyugvást nyújtson a gyászoló egybegyűlteknek. A búcsúszertartást követően a gyászoló menet utolsó útjára kíséri az elhunytat. A búcsúztató személy a sírhelynél elköszön a család nevében, akiket egyenként név szerint megnevez és így vesznek végső búcsút tőle.
 • 6. Exhumálás

  Az exhumálás – kihantolás – minden esetben engedélyköteles tevekénység, melyet kezdeményezhet az eltemettető, a hatóság, vagy az örökös(ök). Az exhumálás során az elhunyt maradványait kiemelik a sírból. Leggyakrabban új sírhely létrehozása, költözés, bűncselekmény gyanúja, utólagos hamvasztás vagy sírhely, esetlegesen temető megszüntetése esetén fordul elő. Az engedélyt az ÁNTSZ-től kell megkérni, ha 25 évet nem meghaladó az elhalálozás, amennyiben meghaladja a 25 évet, abban az esetben a temető fenntartójától kell engedélyt kérni. A kérelmet elutasíthatják akkor, ha fertőzés veszélye áll fenn, illetve, ha az 5 évet nem haladja meg az elhalálozás.

  Abban az esetben, ha temetőn belül történik az újratemetés, akkor a temetőfenntartótól kell engedélyt kérni az új sírhely kijelölésére. Miután ez megtörtént a sírt kiássák, és az elhunytat áthelyezik az új sírhelybe.
  A legtöbb esetben az exhumálást akkor kérik, amikor az új közös családi sírhely, kripta elkészül, vagy a család más településre költözik.

 • 7. Halottszállítás

  Temetkezési szolgáltatásainkon belül a halottszállítás lehet helyi, távolsági valamint nemzetközi.

  1.  Helyi halottszállítás.
  Lakáson történő elhalálozás esetén az ügyeletes vagy a házi orvos a helyszínen megállapítja a halál bekövetkeztét, kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt és engedélyezi a halottszállítás elvégzését. Ebben az esetben kérjük, hívja az Önhöz legközelebb eső temetkezési irodánk ügyeleti telefonszámát!

  2. Távolsági halottszállítás.
  Amennyiben a haláleset bekövetkezte és a majdani temetés helyszíne Magyarországon belül, de nagyobb távolságban van, abban az esetben belföldi, távolsági halottszállítás lebonyolítására van szükség.

  3. Nemzetközi halottszállítás
  Külföldön történő elhalálozás esetén az elhunyt szállításáról és temetéséről itthon is intézkedhet. Cégünk húsz éve foglalkozik nemzetközi ügyintézéssel, szállítással és együttműködik biztosítókkal, nagykövetségekkel.

  A nemzetközi szállítások során szükséges engedélyeket teljes körűen beszerezzük és felvesszük a kapcsolatot a külföldi temetőkkel, kórházakkal és temetkezési cégekkel. Gyakorlott ügyintézőnk a külföldön történő elhalálozás esetén, valamint a Magyarországon elhalálozott és külföldre szállított elhunytak szállításánál is szakszerű segítséget tud nyújtani.

  Nemzetközi halottszállításra lehetőség van akár gépkocsival, akár légi úton, melyhez minden szükséges kelléket és eszközt biztosítani tudunk. Cégcsoportunk szükség esetén egyszerre több gépkocsival is tudja vállalni a szállítást. Forduljon hozzánk bizalommal bízza ránk az ügyintézés terhét. Nemzetközi ügyintézőnk +36 30 277 00 05 telefonszámon áll az Ön és családja rendelkezésére.

   

  Az árajánlat kéréséhez az alábbi kérdések megválaszolására mindenképp szükség lesz:

  • Hol található az elhunyt?
  • Hová szeretné szállíttatni?
  • Milyen magas és milyen súlyú az elhunyt?
  • Temetési kellékek vásárlását is tervezi?

  Megkeresését és adatait cégünk bizalmasan kezeli.

 • 8. Halotti anyakönyvi kivonat
  A halotti anyakönyvi kivonatot az elhalálozás helye szerinti Önkormányzat állítja ki. Ahhoz, hogy az Önkormányzat ki tudja állítani a kivonatot, szükség van a halottvizsgálati bizonyítványra az elhunyt személyi igazolványára, lakcím kártyájára, születési anyakönyvi kivonatára, a családi állapotot igazoló dokumentumra, valamint ha rendelkezésre áll, akkor érvényes útlevélre és az elhunyt vezetői engedélyére. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a fent megnevezett dokumentumok a SZIGÜ Temetkezés Kft. segítséget nyújt és beszerzi az okmányokat az illetékes hivataloktól. A halotti anyakönyvi kivonat beszerzésében is állunk ügyfeleink rendelkezésére. A kivonat miután elkészült, átadjuk, vagy postázzuk a megadott címre. A halotti anyakönyvi kivonat nem szükséges a temetés megrendeléséhez, illetve a temetéshez.
 • 9. Tanatoesztétika és tanatopraxia
  Tanatosztétika egy olyan kezelés, amely során a testet fertőtlenítik, a káros mikroorganizmusokat elpusztítják ezzel elősegítve az elhunyt természetes állapotának megőrzését. Ezáltal szerettükről olyan emléket őrizhetnek a hozzátartozók, ami segíti a búcsúzást. Tanatopraxia beavatkozás során a véráramba konzerváló folyadékot juttatnak, ez az úgynevezett balzsamozási eljárás. Súlyosabb testelváltozások, foltok esetén a beavatkozással jobb eredmény érhető el. Célunk, hogy az elhunyt külsejét olyanná tegyük, mint amilyen néhány nappal a halála előtt volt. Hamvasztás előtti megtekintés és koporsós temetés esetén ajánljuk.
 • 10. Prémium katalógus (hajós, repülős, mobil szórás):
  • HAJÓS BÚCSÚZTATÁS
   Cégünknél megrendelhető a hamvak hajóról történő szórása. Ezt akkor ajánljuk, ha az elhunytat szoros kapcsolat fűzte a vízhez, vagy életútjához ez a búcsúztatási forma illik leginkább. Mód van arra, hogy az elhunyt hamvait hajós szórás keretében búcsúztassák el a gyászolók. Ez történhet Magyarország legtöbb tavába vagy folyójába, például a Dunába is. Miután a hajó személyzete fogadja a gyászoló egybegyűlteket, megkezdődik a család igényeinek megfelelő búcsúszertartás. A gyászszertartást követően a hamvakat vízre bocsátják és a hozzátartozók virágokkal búcsúztatják az elhunytat.

   

  • REPÜLŐS BÚCSÚZTATÁS
   A hamvak szórása repülőről egy speciális, erre a célra kialakított szóró szerkezet segítségével valósul meg, mely az elhunyt hamvait virágszirmok kíséretében, az előre egyeztetett helyszínen és időpontban kezdi szórni. A búcsúztatás a különböző igényeknek megfelelően történik, akár a repülőtéren is, egyházi, vagy polgári gyászszertartás keretében. A hozzátartozók közül néhányan felszállhatnak a repülőre, s tanúi lehetnek a hamvak szétszórásának. Ők a felszállást megelőző 10 percben foglalhatják el a helyüket a gépen.

   

  • MOBIL SZÓRÁS
   Ez az eljárás lehetőség Európa szerte a hamvak visszajuttatására az anyaföldbe, melyet bárhol lehet alkalmazni. A hamvakat a PonteFlorem saját fejlesztésű gépének üvegurnájában helyezzük el, amit a ceremónia alatt egy virágokkal díszített „hídon“, az előre előkészített földfuratba eresztünk víz segítségével. Ezzel a módszerrel a hamvakat szinte bárhol el lehet helyezni, akár névtelenül vagy megjelölve, kívánság szerint. A szertartás lehet sokféle, a család igényének megfelelően. A hamvakat megjelölt helyre, – szinte mindenhol – méltóságteljesen, elegánsan, ünnepélyes keretek között engedjük vízfolyam segítségével. Ez eltér a klasszikus szórástól, így nem szükséges hozzá szóróparcella kialakítása. A temetőben új, vagy meglévő sírokba, urnasírokba, valamint a természetben szinte mindenütt elvégezhető. A ceremónia végén földdel fedjük a hamvakat, vagy emléklap kerül a földfuratra, vagy tetszőlegesen növényt, fát is ültetünk a hamvak fölé.

PARTNEREINK